FirstKmmProject

Weather, News and CurrencyConverter program through KMM. Technologies used KMM(kotlin multiplatform mobile), MVP, Ktor, Kotlin coroutines, SwiftUi

Android UI

Screen Shot 2022-09-28 at 15 01 15 Screen Shot 2022-09-28 at 15 01 42 Screen Shot 2022-09-28 at 15 02 44

Ios Ui

Screen Shot 2022-09-28 at 15 07 19 Screen Shot 2022-09-28 at 15 07 41 Screen Shot 2022-09-28 at 15 08 21

Xulosa

Barcha logikalar shared module da bajariladi. Android va ios modullarda, native ui chiziladi va shared modulimizdagi biznes logikadan foydalaniladi. Shared modulda har ikki tizim uchun logikalar yozib chiqilgan, eng qizig’i har bir tizim uchun nativedan foydalanib ui chizilgan.

Proekt davomidagi men uchun avfzalik va kamchilik tomonlari

Avfzalligi: Ui native da yozilganligi va asosiy logikalar bitta modulda yozilib har ikki tizimda ishlagani. Kamchiliklari: Statelarni boshqarish v.h.k

LIKE

Juda ajoyib, menga yoqdi.

GitHub

View Github