? ChatGPT ile Android Uygulaması

Bir bilgi verildiğinde, model bir veya daha fazla tahmini döndürür ve ayrıca her pozisyonda alternatif belirteçlerin olasılıklarını da döndürebilir.

? Tamamlama Dökümanları

1 – https://platform.openai.com/docs/guides/completion/introduction

2 – https://platform.openai.com/docs/api-reference/completions

? API Kullanımı

GPT’ye sor

 POST https://api.openai.com/v1/completions

YOUR_TOKEN yazan kısmı siteden oluşturduğunuz key ile değiştirin.

override fun getHeaders(): MutableMap<String, String> {
          val params: MutableMap<String, String> = HashMap()
          params["Content-Type"] = "application/json"
          params["Authorization"] =
            "Bearer YOUR_TOKEN"
          return params
        }

⚙️ Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji Entegre
Volley implementation ‘com.android.volley:volley:1.2.1’
Lottie implementation ‘com.airbnb.android:lottie:3.4.4’

▶️ Demo

GitHub

View Github