ChatGPT ile Android Uygulamas覺

Bir bilgi verildiinde, model bir veya daha fazla tahmini d繹nd羹r羹r ve ayr覺ca her pozisyonda alternatif belirte癟lerin olas覺l覺klar覺n覺 da d繹nd羹rebilir.

妝 Tamamlama D繹k羹manlar覺

1 – https://platform.openai.com/docs/guides/completion/introduction

2 – https://platform.openai.com/docs/api-reference/completions

API Kullan覺m覺

GPT’ye sor

 POST https://api.openai.com/v1/completions

YOUR_TOKEN yazan k覺sm覺 siteden oluturduunuz key ile deitirin.

override fun getHeaders(): MutableMap<String, String> {
          val params: MutableMap<String, String> = HashMap()
          params["Content-Type"] = "application/json"
          params["Authorization"] =
            "Bearer YOUR_TOKEN"
          return params
        }

儭 Kullan覺lan Teknolojiler

Teknoloji Entegre
Volley implementation ‘com.android.volley:volley:1.2.1’
Lottie implementation ‘com.airbnb.android:lottie:3.4.4’

塚 Demo

GitHub

View Github