SpaceX

SpaceX Android app MVVM Clean architecture.

 • MVVM Clean architecture kullanılmıştır. ViewModel kısmında ise flow tercih edilmiştir.
 • Bağımlılıklarımızı yönetebilmek adına dependency injection için “Hilt” kullanılmıştır.
 • Android single activity multiple fragments yapısı üzerine kurulmuştur
 • View üzerindeki objelerimize erişebilmemiz içinse “viewbinding” kullanıldı
 • Servislere erişebilmemiz ve internet bağlantılarımız içinse “Retrofit” kütüphanesinden faydalanıldı

Uygulama için kullandıklarımız

 • MVVM Clean architecture
 • Coil
 • Hilt
 • Coroutines
 • Retrofit + GSON
 • Fragment
 • Navigation Component
 • ViewBinding
 • DataBinding
 • Room
 • .
 • .
 • .

Uygulama Mimarimiz Diagram

MVVM

MAD SCORE

summary
kotlin
jetpack

GitHub

View Github